Estudis

Fotografia

Tècnic superior d’arts plàstiques i disseny en fotografía (GS) Aquests estudis capaciten per a idear, organitzar i dur a terme les diferents fases d’un projecte de fotografia, amb els controls de qualitat corresponents, fins a obtenir un producte adequat als objectius comunicatius inicials. Durada dels estudis 2000 hores en dos cursos acadèmics 1720 hores en el [...]

Gràfica Interactiva

Tècnic superior d’arts plàstiques i disseny en gràfica interactiva (GS) Aquests estudis capaciten per a idear, organitzar i dur a terme les diferents fases d’un projecte de gràfica interactiva, amb els controls de qualitat corresponents, fins a obtenir un producte adequat als objectius comunicatius inicials. Durada dels estudis 2000 hores en dos cursos acadèmics 1720 hores [...]

Gràfica Audiovisual

Tècnic superior d’arts plàstiques i disseny en gràfica audiovisual (GS) Aquests estudis capaciten per idear, organitzar i dur a terme les diferents fases d’un projecte de gràfica audiovisual, amb els controls de qualitat corresponents, fins a obtenir un producte adequat als objectius comunicatius inicials. Durada dels estudis 2000 hores en dos cursos acadèmics 1720 hores [...]

Assistència al producte gràfic interactiu

Tècnic d’arts plàstiques i disseny en assistència al producte gràfic interactiu (GM) Aquests estudis capaciten per a idear, organitzar i dur a terme les diferents fases d’un projecte de gràfica interactiva, amb els controls de qualitat corresponents, fins a obtenir un producte adequat als objectius comunicatius inicials. Durada dels estudis 1600 hores en dos cursos acadèmics [...]

Curs per a prova d’accés

Per a accedir: Per a accedir als cicles de formació específica d’arts plàstiques i disseny de Grau Superior sense requisits (batxillerat), cal superar una prova regulada pel Departament d’Ensenyament. Per presentar-se a la prova, l’aspirant ha d’haver complert 19 anys dins l’any que es presenti a la prova, o bé 18 anys i tenir aprovat [...]