Gràfica Interactiva

Tècnic superior d’arts plàstiques i disseny en gràfica interactiva (GS)

Aquests estudis capaciten per a idear, organitzar i dur a terme les diferents fases d’un projecte de gràfica interactiva, amb els controls de qualitat corresponents, fins a obtenir un producte adequat als objectius comunicatius inicials.

Durada dels estudis

 • 2000 hores en dos cursos acadèmics
  • 1720 hores en el centre docent
  • 280 hores en el centre de treball (pràctiques)

Matèries

 • Fonaments de la representació i l’expressió visual
 • Formació i orientació laboral
 • Fotografia
 • Història de la imatge audiovisual i multimèdia
 • Interfícies gràfiques d’usuari
 • Llenguatge de programació
 • Llenguatge i tecnologia audiovisual
 • Mitjans informàtics
 • Projectes de gràfica interactiva
 • Recursos gràfics i tipogràfics
 • Teoria de la imatge
 • Projecte integrat
 • Formació pràctica en empreses, estudis o tallers

Àmbit professional i de treball

El professional en gràfica interactiva treballa en empreses relacionades amb la comunicació visual: amb la publicitat, el disseny i la gestió de projectes web.

Accés

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen un dels requisits següents:

 • tenir el títol de batxillerat, modalitat d’arts;
 • tenir el títol de batxillerat d’altres modalitats i haver cursat tres matèries de la via d’arts plàstiques, imatge i disseny;
 • tenir el títol de graduat en arts aplicades i oficis artístics;
 • tenir el títol de tècnic superior de formació professional d’una família equivalent a una d’arts plàstiques i disseny de les que s’especifica a la prova d’accés.

Les persones que no compleixen els requisits anteriors han de superar una prova d’accés (part específica i part comuna). Per fer-la cal:

 • tenir 19 anys o complir-los l’any en què es fa la prova o
 • tenir 18 (o complir-los l’any en què es fa la prova) si es té el títol de tècnic de grau mitjà d’arts plàstiques i disseny o bé de formació professional d’una família equivalent.

Només cal superar la part específica de la prova si es té el títol de batxillerat (o alguna de les titulacions equivalents) o si s’ha superat el curs específic per accedir als cicles de grau superior.

Podeu consultar la llista de titulacions o certificacions que permeten l’exempció de la part  específica a l’apartat de Proves del web.